Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»