Διακήρυξη παγιδοθεσίας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας για το 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2013 / ΩΡΑ: 08:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2013