Η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χρυσοκελλαριάς στο ΕΣΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2013 / ΩΡΑ: 11:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 745.000,00 €

Ειδικότερα,
«ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 745.000,00 € και επιλέξιμης δαπάνης από το Ε.Π. 533.346,66 €

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοκελλαριάς στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. Το υπάρχον δίκτυο, είναι από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και σε σχετικά περιορισμένο βαθμό από PVC. Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE) 3ης γενιάς (σ80, MRS10, PE100) (κατά EN 12201-2) και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 και 12,5 ατμοσφαιρών. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών θα είναι 7.822 μ.