Με την υπ’ αριθ. οικ. 1389/29.03.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2013 / ΩΡΑ: 11:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας (βουστασίου) δυναμικότητας είκοσι (20) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους και δώδεκα (12) μοσχαριών πάχυνσης ιδιοκτησίας Ξιφαρά Κυριάκου του Καλαπόθου, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση «ΠΑΝΟΓΑΛΙΔΕΣ» σε μία υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 180,00μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 5.502,53m2 εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αρεόπολης της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ