Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/04/2013 / ΩΡΑ: 13:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από τo Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) Τμήμα Α΄ με το υπ΄ αριθ 167420/05-04-2013 έγγραφό του, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.),
Ονομασία – Είδος έργου :
«Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.)400 KV ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/04/admhe.pdf