ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 12/4/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2013 / ΩΡΑ: 11:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ