ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 19/4/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/04/2013 / ΩΡΑ: 09:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ