Πρόσκληση για συμμετοχή των φορέων στην σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/04/2013 / ΩΡΑ: 13:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Αξιότιμοι Κυρίες/οι,
Με την παρούσα σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή και να συμπράξετε στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» η οποία δημιουργείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4015, άρθρο 9.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
  • Η παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «καλαθιών της περιφέρειας».

Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:

α) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.

β) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.

γ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.

δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της περιφέρειας».

 

Η σύσταση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» αποτελεί το επόμενο βήμα, μετά τη συμφωνία για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η νομική βάση της εταιρείας είναι ο Ν. 3852/2010 ΑΡ. 196 §1 και ο Ν. 4015/2011 Αρ. 9 §1.

 

Η εταιρεία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και με τον τρόπο αυτό να «θωρακίσει» και να προωθήσει τα αγροδιατροφικά προϊόντα αναπτύσσοντας συνέργειες με την εστίαση και τον τουρισμό.

 

Η εταιρεία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της Πελοποννήσου. Φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προκειμένου να θωρακίσει και να προωθήσει τα’ αγροδιατροφικά προϊόντα της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, αναπτύσσοντας συνέργειες με την εστίαση και τον τουρισμό, ενώ θ’ αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των επαγγελματικών και της αγοράς.

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, θα υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους στην προσπάθεια που γίνεται για την προώθηση των προϊόντων και τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών που επιθυμούν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα με συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση.

Οι στόχοι της υπό σύσταση εταιρείας είναι:

  • H προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
  • H επιστροφή των ίδιων των κατοίκων της Περιφέρειας στην παραγωγή και κατανάλωση αυτού που είναι ποιοτικό, υγιεινό, αειφορικό, παραδοσιακό και ντόπιο.
  • H αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης  παραγωγής (γεωργία – κτηνοτροφία)
  • H αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας των γεωργικών προϊόντων και την πιστοποίηση τους.
  • H διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
  • H ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του τομέα.
  • Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η σύσταση της εταιρείας θα απαιτήσει και την οικονομική σας συμμετοχή η οποία θα ανέρχεται για κάθε εταιρική μερίδα σε 500€ ενώ το ύψος της ετήσιας εισφοράς θα προσδιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το συνολικό ύψος του εταιρικού κεφαλαίου θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή όλων των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για συμμετοχή.

Η εταιρεία θα έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών.

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α

AGRODIATROFIKH_PROTYPON_final

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν περαιτέρω και να συμμετάσχουν στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2713601105 και στo email regionoffice.ppel@gmail.com