Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/4/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2013 / ΩΡΑ: 21:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ