Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/5/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/04/2013 / ΩΡΑ: 21:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ