Π Ι Ν Α Κ Α Σ 11:Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 5/4 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/04/2013 / ΩΡΑ: 11:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ