Π Ι Ν Α Κ Α Σ 8 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 13/3 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2013 / ΩΡΑ: 13:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ