Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 /2013 για την Π.Ε. Μεσσηνίας

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1 / 2013 ανακοίνωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά εδώ.