ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 / ΩΡΑ: 10:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί προσφορές για ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4063/15-4-2013 διακήρυξη.Tα απαιτούμενα δικ/τικά αναφέρονται στο άρθρο 6.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται σε εφαρμογή της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης της παραπάνω προκήρυξης.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι  η 27-05-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας στις 27-5-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 .

 

 

Ο α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ