ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Π.Ε. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ AYΛΑΚΙ ΕΠΕ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2013 / ΩΡΑ: 14:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

«Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση  «Σπειρι» του  όρμου  Αυλάκι Σαρωνικού Κόλπου, Π.Ε.Κορινθίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ_ΑΥΛΑΚΙ _ΕΠΕ