Ενημέρωση για τη συνεδρίαση Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή:Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης […] Περιφέρειας Πελοποννήσου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2013 / ΩΡΑ: 09:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών του διεθνούς μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή:Ακρυλικού
χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για
την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών
τμημάτων του Εθνικού , Επαρχιακού & δημοτικού οδικού δικτύου των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου »

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 και ώρα 11:00
στην Τρίπολη και στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Αρκαδίας,
28ης Οκτωβρίου 29 ,θα συνεδριάσει η επιτροπή διενέργειας –αξιολόγησης
αποτελεσμάτων του σχετικού με το θέμα διαγωνισμού προκειμένου να προβεί
στην έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ: 74316/27659/7-12-2012
διακήρυξη

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ