Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2013 / ΩΡΑ: 09:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 3.639.890,00 €

Ειδικότερα,
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.639.890,00 € και επιλέξιμης δαπάνης από το Ε.Π. 2.963.000,00 €.

Αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση και κατασκευή του δικτύου ύδρευσης του Κρανιδίου. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την παλαιότητα του υπάρχοντος δικτύου, τις σημαντικές απώλειες νερού, με δεδομένη τη λειψυδρία της περιοχής, τις πιέσεις που αναπτύσσονται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στην κακή κατασκευή του, αλλά και το ότι έχει κατασκευαστεί τμηματικά σε διάφορες χρονικές περιόδους. Επίσης, αρκετοί από τους παλαιούς αγωγούς βρίσκονται εκτός των οδών, διέρχονται μέσα από ιδιοκτησίες και σε μεγάλο μέρος είναι μη επισκέψιμοι.
Προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών και προβληματικών αγωγών, με νέους αγωγούς από Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς συνολικού μήκους 23.300 μ. Το δίκτυο εξοπλίζεται επίσης με δικλείδες αεροεξαγωγούς εκκενωτές και πυροσβεστικά στόμια. Προβλέπεται τέλος παρακολούθηση και εποπτεία όλων των εκσκαφικών εργασιών από την Δ’ ΕΠΚΑ.