ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης για την Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.137.008,41 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2013 / ΩΡΑ: 14:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ