Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2013 / ΩΡΑ: 12:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανακοίνωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την σύναψη σύμβασης Έργασιας Ορισμένου Χρόνου διαρκείας οχτώ (8) μηνών για την Π.Ε. Λακωνίας

Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες απο τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 102)