πίνακες κατάταξης και απόρριψης υποψηφίων οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την με αριθ. ΣΟΧ 1/2013 (αρ.πρωτ. 11335/4503/18-02-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΔΔ7Λ1-ΧΣ7) Ανακοίνωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2013 / ΩΡΑ: 10:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης υποψηφίων οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την με αριθ. ΣΟΧ 1/2013 (αρ.πρωτ. 11335/4503/18-02-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΔΔ7Λ1-ΧΣ7) Ανακοίνωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση των εποχικών και παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη.
Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ 1-2013

Αντίγραφο του ΣΟΧ ΠΕ

Αντίγραφο του ΣΟΧ ΤΕ

Αντίγραφο του ΣΟΧ ΥΕ