Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2013 / ΩΡΑ: 11:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 444/28-3-05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 2192/12-9-05,8/19-1-09 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/10), 5234/30-11-10,5830/21-12-10 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/10),1607/25-5-11,2111/7-7-11,780/6-6-12 και 17216/160/3-10-12 αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18mw τη εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ»& φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24kw της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ», στη θέση «Λογγαράκια»της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Δείτε την Ανακοίνωση…