Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 / ΩΡΑ: 09:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

«Ίδρυση και λειτουργία σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα (υγραέριο) λόγω της προσθήκης υπαίθριου πλυντηρίου αυτοκινήτων σε εκτός ορίου
οικισμού περιοχή στη θέση Μπουρμπούλι της Τ.Κ. Μιδέας, της Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων».

Δείτε την Ανακοίνωση…