ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 26/4/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2013 / ΩΡΑ: 07:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ