Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2013 / ΩΡΑ: 09:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ