Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 / ΩΡΑ: 21:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ