Πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη ως προς την ώρα της συνεδρίασης) για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2013 / ΩΡΑ: 18:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ