Π Ι Ν Α Κ Α Σ 16 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 30/4 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 / ΩΡΑ: 13:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ