Π Ι Ν Α Κ Α Σ 20 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17/5 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2013 / ΩΡΑ: 12:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ