Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2013 / ΩΡΑ: 15:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και επικαιροποίηση (προσθήκη πρόσθετων όρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 1227/08.09.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ