Ανακοίνωση για την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού προμήθειας ενός [1] καινούριου αυτοκινούμενου υδροφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επανάληψής του την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2013 / ΩΡΑ: 16:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ