Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής: «Δημοσίευση ματαίωσης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι ματαιώνεται ο τακτικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη–προμηθευτή ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου…

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ