Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε.Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 / ΩΡΑ: 10:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε.Αργολίδας.

Δείτε την Διακήρυξη…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/2.ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-2013.pdf