Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2013 / ΩΡΑ: 12:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. πρωτ. 25773/1920/20-06-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
Ονομασία – Είδος έργου: «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων (φανοποιείο)», ιδιοκτησίας Κολιγλιάτη Δημητρίου του Νικολάου, στη θέση
«Γκόφα», της Τ.Κ. Κουρτακίου, της Δ.Ε. Άργους, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Π.Ε. Αργολίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/koligliatis.pdf