Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/6/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 / ΩΡΑ: 21:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ