Π Ι Ν Α Κ Α Σ 24 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7/6 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2013 / ΩΡΑ: 13:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ