Π Ι Ν Α Κ Α Σ 25 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 14 /6 /2013 (αρ. αποφ.939-1003)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/06/2013 / ΩΡΑ: 12:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ