Π Ι Ν Α Κ Α Σ 26 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21/6 /2013(αρ. αποφ. 1004- )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2013 / ΩΡΑ: 11:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ