Στο ΕΣΠΑ η στατική ενίσχυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2013 / ΩΡΑ: 13:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 833,816.70 €

Ειδικότερα,
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 833,816.70 €

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του υφιστάμενου κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης καθώς επίσης και στην εκτέλεση εργασιών για την διευκόλυνση της πρόσβασης (WC, οριζόντια και κατακόρυφη) των ΑΜΕΑ. Το υφιστάμενο υπό ενίσχυση κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως Σπάρτης, έκτασης 6.480,64 μ2 στο οποίο έχουν ανεγερθεί εκτός του ανωτέρω κτιρίου, ένα νεότερο διώροφο κτίριο νότια και ένα ισόγειο κτίριο που στεγάζονται οι χώροι υγιεινής στην νοτιοανατολική γωνία.
Το υφιστάμενο υπό ενίσχυση κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης είναι ένα διώροφο πλακοσκεπές κτίριο, που έχει εξωτερικές διαστάσεις 43,00Χ9,70 μ. και ύψος περί τα 9.00 μ. Στο δώμα, στην θέση του κλιμακοστασίου υπάρχει ένα μικρό πρόσκτισμα.
Στο ισόγειο, υπάρχουν:
• Στην νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου ένα γραφείο, διαστάσεων 3,80Χ4,00 μ.
• Τέσσερεις αίθουσες διαστάσεων 8,00Χ6,00 μ. οι οποίες έχουν πρόσωπο νότια και η είσοδός τους είναι από βορρά.
• Ο κεντρικός διάδρομος, πλάτους 2,65 μ.
• Στο βάθος του διαδρόμου, στην βορειοδυτική γωνία είναι μία μικρή αίθουσα διαστάσεων 2,90Χ5,25 μ.
Στον όροφο, υπάρχουν:
• Ένα γραφείο νότια διαστ. 3,90Χ4,00 μ. (επάνω από το γραφείο του ισογείου υπάρχει στον όροφο ανοικτή βεράντα)
• Τέσσερεις αίθουσες διαστ. 8,00Χ6,00 μ. οι οποίες έχουν πρόσωπο νότια και η είσοδός τους είναι από βορρά.
• Ο κεντρικός διάδρομος, πλάτους 2,65 μ.
• Στο βάθος του διαδρόμου, στην βορειοδυτική γωνία είναι μία μικρή αίθουσα διαστ.2,90Χ5,25 μ
Επίσης περιλαμβάνει την εκτέλεση Η/Μ εργασίων για την αντικατάσταση όλων των εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, εξοπλισμός, πίνακες, κ.λ.π), είτε λόγω των εργασιών ενίσχυσης, είτε λόγω παλαιότητας.