Έγκριση περιβαλλοντικών όρων απο Τμήμα Περ/ντος &Υδροικονομίας ΠΕ Λακωνίας για τα έργα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2013 / ΩΡΑ: 15:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης η οποία έχει ανορυχθεί στη θέση «ΠΥΡΙ» . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης η οποία έχει ανορυχθεί στη θέση «ΤΟΥΡΛΩΤΗ» του οικισμού «Μακρινάρα» . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3. Υδρομάστευση υδρευτικής πηγής στη θέση «ΑΣΗΜΙ» εκτός ορίων οικισμού «Ασημίου» . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4. Λειτουργία υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής χρήσης , φερόμενης ιδιοκτησίας Καρακίτσου Θεοδώρου του Βασιλείου και Αργυρώς συζ. Καρακίτσου Θεόδωρου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5. Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης, σε αντικατάσταση παλαιάς, στη θέση «Σωτήρα Καστόρι» εκτός των ορίων του οικισμού «Χρύσαφα». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

6.  Λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας τετρακοσίων ενενήντα εννέα (499) αιγών (9,98 ισοδύναμων ζώων), ιδιοκτησίας Κασιδάκου Ηλία του Νικολάου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ