Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2013 / ΩΡΑ: 15:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και επικαιροποίηση (προσθήκη πρόσθετων όρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 248/15.02.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας  που αναφέρεται στην λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας Δημητρίου Σωτηράκου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ