Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/07/2013 / ΩΡΑ: 12:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος της λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης κινητήρων αυτοκινήτων, συστημάτων τροφοδοσίας, πέδησης, μετάδοσης της κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ελέγχου αναρτήσεων κ.λ.π. ιδιοκτησίας Δημητρίου Σωτηράκου του Θεοδώρου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ