Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/07/2013 / ΩΡΑ: 13:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και επικαιροποίηση (προσθήκη πρόσθετων όρων)  για την λειτουργία υπαίθριου πλυντηρίου – λιπαντηρίου ιδιοκτησίας Θεόδωρου Σωτηράκου του Δημητρίου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ