Ανακοίνωση για πρόσληψη εργατών αποθήκης Δακοκτονίας Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2013 / ΩΡΑ: 13:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Π.Ε. Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2013 (από 1 μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε την Αίτηση…