Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2013 / ΩΡΑ: 11:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Αργολίδας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (ΠΕ Γεωπόνων κ΄ εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής) για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κ΄ Κτηνιατρικής στο πρόγραμμα «Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς» ξεκινά από την Παρασκευή 5-07-2013 και λήγει την Δευτέρα 15-07-2013

Δείτε την Ανακοίνωση…

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου