Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» προϋπολογισμού 40.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2013 / ΩΡΑ: 14:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ