Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου