Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/07/2013 / ΩΡΑ: 13:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤHN Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 550.00,00€.
Ο οικισμός Ξηροπήγαδου υδρεύεται σήμερα από Δεξαμενή η οποία βρίσκεται σε ύψωμα στα δυτικά της περιοχής μελέτης, και σε απόσταση ~250μ από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Από την δεξαμενή αυτή προβλέπεται να τροφοδοτηθεί, εκτός του οικισμού Ξηροπήγαδο, μέσω χωριστού αγωγού, η παραλιακή ζώνη στα βόρεια της περιοχής μελέτης.
Η μεταφορά του νερού επιτυγχάνεται με την ορθολογική επιλογή διαμέτρων και υλικού που δεν εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία, και εξασφαλίζει παράλληλα στεγανότητα και λιγότερες διαρροές. Επιπλέον με την πρόβλεψη κατάλληλων συσκευών ελέγχου εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του νέου-προτεινόμενου αγωγού. Τέλος, διασφαλίζεται η αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας με την χρήση σωλήνων κατάλληλης αντοχής.