Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεοχωρίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2013 / ΩΡΑ: 08:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 400.00,00€.

Το έργο αφορά :
α) Αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών αγωγών για λόγους που αφορούν κυρίως τη Δημόσια Υγεία.
β) Ορθολογικός επανασχεδιασμός του δικτύου διανομής και μεταφοράς, με κριτήριο την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών (40ετία), και την εφαρμογή υλικών και τεχνικών που εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή στεγανότητα και αποφυγή (κατά το δυνατόν) διαρροών από το νέο δίκτυο.
γ) Εξοπλισμός του νέου δικτύου με συσκευές ελέγχου και ασφάλειας (δικλείδες απομόνωσης, αερεξαγωγοί, εκκενωτές κλπ).
δ) Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου και σε περιόδους που κάποιο έκτακτο δυσάρεστο γεγονός θα παρουσιαστεί (π.χ. πυρκαγιά).
ε) Διασφάλιση της αντοχής των χρησιμοποιούμενων υλικών κάτω από συνθήκες υδροστατικής πίεσης (μέγιστη καταπόνηση).