Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 280.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2013 / ΩΡΑ: 08:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 280.000,00 €

Ειδικότερα,
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 280.000,00 €

Αντικείμενο της προτεινομένης πράξης είναι η ανάπτυξη ψυχιατρικού τμήματος στο υπό ανέγερση κτίριο, που ολοκληρώνεται λίαν συντόμως, του γενικού νοσοκομείου Αργολίδας, νοσηλευτικής μονάδας Άργους (και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου, πλησίον του κτιρίου της μονάδας τεχνητού νεφρού) με την προμήθεια του απαραιτήτου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργιά του. Το ψυχιατρικό τμήμα καταλαμβάνει συνολικά εμβαδόν επιφάνειας 1795,00 τ.μ. το ψυχιατρικό τμήμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Α. Τμήμα ενηλίκων
Α1. Κεντρικές λειτουργιές
Α2. Νοσοκομείο ημέρας
Α3. Νοσηλεία
Β. Οξεία περιστατικά

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργιά της δομής διαμορφώνεται ως εξής :
1. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
3. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
4. Ιματισμός