Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η ολοκλήρωση της παράκαμψης της Σπάρτης, Τμήμα Σκούρα – Πυρί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/07/2013 / ΩΡΑ: 13:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 21.450.000,00 €

Ειδικότερα,
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 21.450.000,00 0 €

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία του νέου οδικού τμήματος της παράκαμψης Σπάρτης «Σκούρα – Πυρί» της ΕΟ. Τρίπολης – Σπάρτης – Γυθείου.
Το συνολικό μήκος της οδού είναι 8.299,67 m. Η τυπική διατομή της οδού είναι η β2σ που αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75μ. και ακολούθως διαγράμμιση πλάτους 0,25μ. και Λ.Ε.Α. πλάτους 1,50μ. με συνολικό ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 2×5,50=11,00μ. Στα επιχώματα προβλέπεται ανασφάλτωτο έρεισμα και μετά επένδυση πρανών συνολικού πλάτους 1,50μ., όπου στα 0,75μ. γίνεται τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας. Σε περιοχές ορυγμάτων εφαρμόζεται τριγωνική επενδεδυμένη τάφρος (έρεισμα ρείθρο), πλάτους 1,55μ.

Προβλέπεται η κατασκευή:
• Τριών ισόπεδων και δύο ανισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων
• Δύο μεγάλων γεφυρών, του ποταμού Ευρώτα και του ρέματος Σκατιά
• Τοίχοι αντιστήριξης στην περιοχή της Κάθετης Οδού 1α (μήκους 15,00μ. και ύψους 2,50μ.) και στη περιοχή του τέλους της οδού (ισόπεδου κόμβου
με την υφιστάμενη Ε.Ο.), μήκους 29μ. και ύψους 4,00μ
• Εγκάρσια Τεχνικά έργα (20 κιβωτοειδείς και 18 σωληνωτοί οχετοί)
• Η αποκατάσταση έντεκα καθέτων οδών και δύο παράπλευρων
• Οι διαβάσεις ΚΔ K.O 1A, Κ.Ο.2, ΚΔ Κ.Ο.3, ΚΔ Κ.Ο.4, ΑΔ Κ.Ο.5, ΚΔ Κ.Ο.6, ΚΔ Κ.Ο.7, ΚΔ Κ.Ο.8, ΚΔ Κ.Ο.9, ΚΔ Κ.Ο.10, ΚΔ ASR4
• Η Σήμανση – Ασφάλιση της οδού
• Εργασίες Πρασίνου
Επί πλέον στο έργο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες για τις Απαλλοτριώσεις, Αρχαιολογική παρακολούθηση και μετατόπιση ΟΚΩ